Voor leveranciers

Inkopers zijn steeds vaker op zoek naar oplossingen die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Zo hebben meer dan 60 overheden het manifest voor maatschappelijk verantwoord inkopen ondertekend. Biobased inkopen is een belangrijk thema voor overheidsinkopers omdat biobased producten vaak op meerdere beleidsdoelen goed scoren denk aan klimaatverandering, grondstoffen schaarste en  hernieuwbare energie. Maar nog belangrijker is dat inkopers via biobased inkopen een belangrijke bijdragen leveren om als launching customers innovaties te testen en de opschaling naar een groene economie stimuleren.