Productendatabase

Er zijn verschillende databanken met biobased producten. Deze producten zijn deels of geheel gemaakt van biobased materialen.

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) heeft een digitale collectie van biobased producten opgezet.  Het CoE BBE is een kenniscentrum van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences en heeft kennisvouchers voor ondernemers om onderzoek naar biobased producten uit te voeren.

InnoProBio heeft met Europese subisidie een Europese database met biobased producten ontwikkeld in 2017.  Op dit moment is InnoProBio bezig met het opzetten van een forum voor Bio-Based Innovatie voor overheidsinkopers.

De Amerikaanse overheid heeft een biobased preferred database.  Deze database bevat producten met een vrijwillig label en met een verplicht label. Producten met een verplicht label bevatten de minimale eisen aan Biobased content.